Skip to main content
Online Zeker Pro
279,30 / maand voor 24 maanden
 • Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
 • Basis AVG inrichting
  Inclusief AVG keurmerk
 • Optimalisatie van uw website
  Inclusief domeinnaam, SSD hosting en integratie AVG
 • Snelle e-mailsupport voor al uw vragen

Aantal

Hoeveel abonnementen wenst u af te sluiten?

Diensten m.b.t. incasso/juridisch

 • Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
  Onbeperkt en kosteloos incasso opdrachten indienen
 • Controleren algemene voorwaarden en verkoopfactuur
  Gratis controle van uw voorwaarden en verkoopfactuur
 • Advies betalingsvoorwaarden en aanmaningen
  Gratis advies over een juridisch sluitend document aangaande uw betalingsvoorwaarden en aanmaningen
 • Gebruik pre-incasso regel (digitaal)
  Ons logo in uw aanmaning
 • Wekelijks overzicht stand van zaken
  Wekelijks ziet u de ondernomen actie naar uw debiteur
 • Wekelijkse afdracht ontvangen gelden
  Wekelijks ontvangt u uw bij ons ontvangen tegoeden
 • Buitengerechtelijke incasso (tot € 25.00,00)
 • Buitengerechtelijke incasso (vanaf € 25.00,00)
 • Aanpassen algemene voorwaarden en
  verkoopfactuur
 • Pre incasso stickers voor op brieven
 • Advies in juridische haalbaarheid van uw
  dossier
 • Schrijven algemene voorwaarden
 • Maken verkoopfactuur
 • Verhaalonderzoek
 • Gerechtelijke incasso (5 advocaat uren)

Diensten m.b.t. inrichting AVG (Privacy)

 • Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online)
  Door middel van beantwoording van de vragen kunnen we bekijken wat u momenteel al heeft ingezet inzake de AVG
 • Intakegesprek i.v.m. personaliseren
  In een aanvullend gesprek inventariseren we welke gegevens u registreert en op welke manier de AVG inrichting verder ingericht moet worden
 • Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern)
  In dit document staan de veranderingen (sinds mei 2018) in de Europese AVG wetgeving verder toegelicht en toegespitst op het eigen bedrijf. Dit dient als naslagwerk voor de werkgever en werknemer
 • Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens
  Dit is een document waarin staat hoe te handelen bij een datalek
 • Digitaal document overzicht registratie datalekken
  Dit is een document waarin u datalekken registreert. Wat voor datalek is het, om hoeveel data gaat het, de gevoeligheid ervan en nog veel meer
 • Privacy statement voor op website + privacy statement intern
  In dit openbaar document (wat op de website wordt geplaatst) staat o.a. welke gegevens u registreert, het doel waarom u de persoonsgegevens vastlegt, de beveiliging ervan, de rechten en plichten en hoe uw cookies zijn geregeld
 • Electronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid)
  In de aangeleverde uitgewerkte documenten is het cookiebeleid uitgewerkt en zijn er bv. disclaimers samengesteld
 • Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk
  Indien er zich op het gebied van AVG-wetgeving veranderingen voordoen dan zullen documenten en of instructies worden bijgewerkt c.q. gegeven worden. Heeft u vragen inzake de ingerichte AVG, dan kunt u op elk moment contact opnemen voor ondersteuning
 • Toestemmingsformulier werknemer
  Met dit document geeft de werknemer aan de werkgever toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
 • Toestemmingsformulier klant
  Met dit document geeft een klant (particulier of zakelijk) fysiek of digitaal toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
 • Toestemmings- & geheimhoudingsformulier externe inhuur
  Met dit document geeft een externe partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
 • Samenwerkingsformulier partijen
  Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
 • Geheimhoudingsformulier werknemer
  In dit document staat genoteerd waaraan een werknemer zich dient te houden als hij in dienst is van een bedrijf. Met name is dit document gericht op indirecte of directe informatie die een werknemer tot zich kan nemen
 • Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming
  Er zal binnen een bedrijf/organisatie/vereniging een verantwoordelijke persoon worden benoemd die verantwoordelijk is voor het AVG-beleid. Deze persoon zal een duidelijke instructie (handboek) ontvangen waarin de richtlijnen staan omschreven. Daarnaast zullen expliciete onderdelen met elkaar worden doorgenomen
 • Toestemmings- & geheimhoudingsformulier samenwerkende partij
  Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
 • Indien van toepassing: Samenstelling verwerkingsregister
  Als men data van een ander bedrijf verwerkt dan wordt er een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin wordt o.a. weergegeven waarom u deze data verwerkt, hoe en op welke manier de beveiliging is geregeld, geheimhouding en hoe om te gaan met een datalek. Daarnaast zijn hier de rechten en plichten van de verwerker en verwerkersverantwoordelijke in omschreven
 • Digitaal document verwerkingsregister
  In dit digitaal document staat alles verwerkt m.b.t. hoe en welke data u verwerkt, bewaartermijn, de betrokkene, de ontvangers, is binnen of buiten de EU, bewaartermijn, beveiliging, aanpassingen etc. etc..
 • Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen
  Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt

Diensten m.b.t. website/webshop en SEO

 • Domeinnaam .nl
  Een eigen www.mijnbedrijf.nl naam
 • SEO scan van uw website (incl. rapport)
  SEO scan is een scan om te zien of de website zoekmachine vriendelijk is en voldoet aan de eisen om goed vindbaar te zijn. Om de huidige status van uw website te beoordelen wordt er een scan uitgevoerd op de “zoekmachine vriendelijkheid”.
 • Teksten huidige website herschrijven (SEO)
  Goede/unieke teksten zijn belangrijk voor een goede vindbaarheid. Wij herschrijven daarom al uw teksten met de juiste zoekwoorden
 • Integratie van de privacy bestandsdelen
  Vanuit het gedeelte AVG worden er verschillende bestanden gemaakt die verwerkt dienen te worden op uw website
 • Integratie van Privacy Statement
  Wij plaatsen het Privacy Statement op uw website inclusief alle verwijzingen
 • Inrichting toestemmingsmodule op uw formulieren
  Alle formulieren dienen te voldoen aan de AVG richtlijnen. Wij passen deze voor u aan
 • Installeren van cookiebanner (WordPress)
  De cookiebanner geeft de bezoeker de keuze cookies wel of niet te accepteren en biedt de bezoeker de mogelijkheid te kiezen in welke mate cookies geaccepteerd worden
 • Indien van toepassing: Integratie privacy bestandsdelen op uw webshop (Woocommerce)
  Ook uw webshop vangt diverse data af. Hiervoor dient de webshop te worden aangepast zodat uw klant hierbij zelf de keuze kan maken welke data van hem/haar wordt bewaard
 • AVG keurmerk plaatsen op uw website
  Als men is ingericht dan ontvangt u een AVG waarmerk waarmee u aangeeft dat u serieus omgaat met privacy gevoelige informatie. Wij plaatsen dit voor u op uw website
 • SSD webhosting
  Wij maken gebruik van een SSD (Solid State Drive) voor zowel de opslag als de database van uw website. Door het gebruik van een SSD worden items op uw website zoals foto’s, video’s en tekst sneller geladen
 • E-mailadressen
  Indien gewenst stellen wij een onbeperkt aantal e-mailadressen voor u in
 • Uniek website ontwerp
  In samenspraak met u maken wij een uniek ontwerp voor uw website
 • Zelf aanpaspaar met persoonlijke login
  Indien gewenst kunt u zelf aanpassingen aan uw website verrichten
 • Onbeperkt aanpassingen laten verrichten door klantenservice
  Aanpassingen aan uw website kunt u ook door onze klantenservice laten verrichten
 • 10 pagina’s (SEO geoptimaliseerd)
  Betreft het aantal pagina’s op uw website die wij conform de geldende SEO regels voor u inrichten voor een betere online vindbaarheid
 • Geschikt voor alle apparaten
  Voor een perfecte online beleving wordt uw website aangepast zodat deze op alle schermformaten goed te lezen is
 • SSL Certificaat (https)
  SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden
 • Beveiligings- & technische updates
  Wij verzorgen alle beveiligings- & technische updates zodat uw website maximaal up-2-date blijft
 • Integratie van Google Analytics
  Installatie van Google Analytics zodat u op de hoogte blijft van uw vindbaarheid
 • Integratie van Facebook Pixel
  De Facebook Pixel is een stukje code die u overal op uw website kunt plaatsen om meer te weten te komen over uw bezoekers en hun gedrag op uw website
 • Webshop (Woocommerce) installatie
  Installatie van Woocommerce webshop plugin voor WordPress
 • Integratie van Mollie betaaldiensten
  Installatie van Mollie betaaldiensten zoals iDEAL

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
  0
  Overzicht
  Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina