Skip to main content
Online Zeker Plus
90,00 / maand voor 24 maanden
 • Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
 • Basis AVG inrichting
  Inclusief AVG keurmerk
 • Optimalisatie van uw website
  Inclusief domeinnaam, SSD hosting en integratie AVG
 • Snelle e-mailsupport voor al uw vragen

Aantal

Hoeveel abonnementen wenst u af te sluiten?

Diensten m.b.t. inrichting AVG (Privacy)

 • Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online)
  Door middel van beantwoording van de vragen kunnen we bekijken wat u momenteel al heeft ingezet inzake de AVG
 • Intakegesprek i.v.m. personaliseren
  In een aanvullend gesprek inventariseren we welke gegevens u registreert en op welke manier de AVG inrichting verder ingericht moet worden
 • Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern)
  In dit document staan de veranderingen (sinds mei 2018) in de Europese AVG wetgeving verder toegelicht en toegespitst op het eigen bedrijf. Dit dient als naslagwerk voor de werkgever en werknemer
 • Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens
  Dit is een document waarin staat hoe te handelen bij een datalek
 • Digitaal document overzicht registratie datalekken
  Dit is een document waarin u datalekken registreert. Wat voor datalek is het, om hoeveel data gaat het, de gevoeligheid ervan en nog veel meer
 • Privacy statement voor op website + privacy statement intern
  In dit openbaar document (wat op de website wordt geplaatst) staat o.a. welke gegevens u registreert, het doel waarom u de persoonsgegevens vastlegt, de beveiliging ervan, de rechten en plichten en hoe uw cookies zijn geregeld
 • Electronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid)
  In de aangeleverde uitgewerkte documenten is het cookiebeleid uitgewerkt en zijn er bv. disclaimers samengesteld
 • Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk
  Indien er zich op het gebied van AVG-wetgeving veranderingen voordoen dan zullen documenten en of instructies worden bijgewerkt c.q. gegeven worden. Heeft u vragen inzake de ingerichte AVG, dan kunt u op elk moment contact opnemen voor ondersteuning
 • Toestemmingsformulier werknemer
  Met dit document geeft de werknemer aan de werkgever toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
 • Toestemmingsformulier klant
  Met dit document geeft een klant (particulier of zakelijk) fysiek of digitaal toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
 • Toestemmings- & geheimhoudingsformulier externe inhuur
  Met dit document geeft een externe partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
 • Samenwerkingsformulier partijen
  Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
 • Geheimhoudingsformulier werknemer
  In dit document staat genoteerd waaraan een werknemer zich dient te houden als hij in dienst is van een bedrijf. Met name is dit document gericht op indirecte of directe informatie die een werknemer tot zich kan nemen
 • Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming
  Er zal binnen een bedrijf/organisatie/vereniging een verantwoordelijke persoon worden benoemd die verantwoordelijk is voor het AVG-beleid. Deze persoon zal een duidelijke instructie (handboek) ontvangen waarin de richtlijnen staan omschreven. Daarnaast zullen expliciete onderdelen met elkaar worden doorgenomen

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
  0
  Overzicht
  Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina