Skip to main content
Online Zeker Basis
249,35 / maand voor 24 maanden
 • Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
 • Basis AVG inrichting
  Inclusief AVG keurmerk
 • Optimalisatie van uw website
  Inclusief domeinnaam, SSD hosting en integratie AVG
 • Snelle e-mailsupport voor al uw vragen

Aantal

Hoeveel abonnementen wenst u af te sluiten?

Diensten m.b.t. incasso/juridisch

 • Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
  Onbeperkt en kosteloos incasso opdrachten indienen
 • Controleren algemene voorwaarden en verkoopfactuur
  Gratis controle van uw voorwaarden en verkoopfactuur
 • Advies betalingsvoorwaarden en aanmaningen
  Gratis advies over een juridisch sluitend document aangaande uw betalingsvoorwaarden en aanmaningen
 • Gebruik pre-incasso regel (digitaal)
  Ons logo in uw aanmaning
 • Wekelijks overzicht stand van zaken
  Wekelijks ziet u de ondernomen actie naar uw debiteur
 • Maandelijkse afdracht ontvangen gelden
  Maandelijks ontvangt u uw bij ons ontvangen tegoeden

Diensten m.b.t. inrichting AVG (Privacy)

 • Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online)
  Door middel van beantwoording van de vragen kunnen we bekijken wat u momenteel al heeft ingezet inzake de AVG
 • Intakegesprek i.v.m. personaliseren
  In een aanvullend gesprek inventariseren we welke gegevens u registreert en op welke manier de AVG inrichting verder ingericht moet worden
 • Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern)
  In dit document staan de veranderingen (sinds mei 2018) in de Europese AVG wetgeving verder toegelicht en toegespitst op het eigen bedrijf. Dit dient als naslagwerk voor de werkgever en werknemer
 • Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens
  Dit is een document waarin staat hoe te handelen bij een datalek
 • Digitaal document overzicht registratie datalekken
  Dit is een document waarin u datalekken registreert. Wat voor datalek is het, om hoeveel data gaat het, de gevoeligheid ervan en nog veel meer
 • Privacy statement voor op website + privacy statement intern
  In dit openbaar document (wat op de website wordt geplaatst) staat o.a. welke gegevens u registreert, het doel waarom u de persoonsgegevens vastlegt, de beveiliging ervan, de rechten en plichten en hoe uw cookies zijn geregeld
 • Electronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid)
  In de aangeleverde uitgewerkte documenten is het cookiebeleid uitgewerkt en zijn er bv. disclaimers samengesteld
 • Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk
  Indien er zich op het gebied van AVG-wetgeving veranderingen voordoen dan zullen documenten en of instructies worden bijgewerkt c.q. gegeven worden. Heeft u vragen inzake de ingerichte AVG, dan kunt u op elk moment contact opnemen voor ondersteuning

Diensten m.b.t. website/webshop en SEO

 • Domeinnaam .nl
  Een eigen www.mijnbedrijf.nl naam
 • SEO scan van uw website (incl. rapport)
  SEO scan is een scan om te zien of de website zoekmachine vriendelijk is en voldoet aan de eisen om goed vindbaar te zijn. Om de huidige status van uw website te beoordelen wordt er een scan uitgevoerd op de “zoekmachine vriendelijkheid”.
 • Teksten huidige website herschrijven (SEO)
  Goede/unieke teksten zijn belangrijk voor een goede vindbaarheid. Wij herschrijven daarom al uw teksten met de juiste zoekwoorden
 • Integratie van de privacy bestandsdelen
  Vanuit het gedeelte AVG worden er verschillende bestanden gemaakt die verwerkt dienen te worden op uw website
 • Integratie van Privacy Statement
  Wij plaatsen het Privacy Statement op uw website inclusief alle verwijzingen
 • Inrichting toestemmingsmodule op uw formulieren
  Alle formulieren dienen te voldoen aan de AVG richtlijnen. Wij passen deze voor u aan
 • Installeren van cookiebanner (WordPress)
  De cookiebanner geeft de bezoeker de keuze cookies wel of niet te accepteren en biedt de bezoeker de mogelijkheid te kiezen in welke mate cookies geaccepteerd worden
 • Indien van toepassing: Integratie privacy bestandsdelen op uw webshop (Woocommerce)
  Ook uw webshop vangt diverse data af. Hiervoor dient de webshop te worden aangepast zodat uw klant hierbij zelf de keuze kan maken welke data van hem/haar wordt bewaard
 • AVG keurmerk plaatsen op uw website
  Als men is ingericht dan ontvangt u een AVG waarmerk waarmee u aangeeft dat u serieus omgaat met privacy gevoelige informatie. Wij plaatsen dit voor u op uw website

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
  0
  Overzicht
  Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina