Skip to main content

Online Zeker Pro

Online Zeker Pro

€ 279,30

per maand (24 maanden)

 • Alles van Online Zeker Basis en Online Zeker Plus
 • Juridisch extra
  Schrijven Algemene Voorwaarden en verkoopfactuur, juridische bijstand
 • Samenstellen + controleren verwerkersovereenkomsten
  Inclusief verwerkingsregister
 • Webshop integratie
  Inclusief Google Analytics, Facebook Pixel en diverse betaaldiensten

Al onze diensten in dit ‘Online Zeker Pro’ abonnement op een rijtje

Diensten m.b.t. incasso/juridisch

Onbeperkt no-cure-no-pay incasso opdrachten
Onbeperkt en kosteloos incasso opdrachten indienen
Controleren algemene voorwaarden en verkoopfactuur
Gratis controle van uw voorwaarden en verkoopfactuur
Advies betalingsvoorwaarden en aanmaningen
Gratis advies over een juridisch sluitend document aangaande uw betalingsvoorwaarden en aanmaningen
Gebruik pre-incasso regel (digitaal)
Ons logo in uw aanmaning
Wekelijks overzicht stand van zaken
Wekelijks ziet u de ondernomen actie naar uw debiteur
Maandelijkse afdracht ontvangen gelden
Maandelijks ontvangt u uw bij ons ontvangen tegoeden

Diensten m.b.t. inrichting AVG

Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online)
Door middel van beantwoording van de vragen kunnen we bekijken wat u momenteel al heeft ingezet inzake de AVG
Intakegesprek i.v.m. personaliseren
In een aanvullend gesprek inventariseren we welke gegevens u registreert en op welke manier de AVG inrichting verder ingericht moet worden
Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern)
In dit document staan de veranderingen (sinds mei 2018) in de Europese AVG wetgeving verder toegelicht en toegespitst op het eigen bedrijf. Dit dient als naslagwerk voor de werkgever en werknemer
Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens
Dit is een document waarin staat hoe te handelen bij een datalek
Digitaal document overzicht registratie datalekken
Dit is een document waarin u datalekken registreert. Wat voor datalek is het, om hoeveel data gaat het, de gevoeligheid ervan en nog veel meer
Privacy statement voor op website + privacy statement intern
In dit openbaar document (wat op de website wordt geplaatst) staat o.a. welke gegevens u registreert, het doel waarom u de persoonsgegevens vastlegt, de beveiliging ervan, de rechten en plichten en hoe uw cookies zijn geregeld
Electronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid)
In de aangeleverde uitgewerkte documenten is het cookiebeleid uitgewerkt en zijn er bv. disclaimers samengesteld
Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk
Indien er zich op het gebied van AVG-wetgeving veranderingen voordoen dan zullen documenten en of instructies worden bijgewerkt c.q. gegeven worden. Heeft u vragen inzake de ingerichte AVG, dan kunt u op elk moment contact opnemen voor ondersteuning
Toestemmingsformulier werknemer
Met dit document geeft de werknemer aan de werkgever toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
Toestemmingsformulier klant
Met dit document geeft een klant (particulier of zakelijk) fysiek of digitaal toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens
Toestemmings- & geheimhoudingsformulier externe inhuur
Met dit document geeft een externe partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
Samenwerkingsformulier partijen
Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
Geheimhoudingsformulier werknemer
In dit document staat genoteerd waaraan een werknemer zich dient te houden als hij in dienst is van een bedrijf. Met name is dit document gericht op indirecte of directe informatie die een werknemer tot zich kan nemen
Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming
Er zal binnen een bedrijf/organisatie/vereniging een verantwoordelijke persoon worden benoemd die verantwoordelijk is voor het AVG-beleid. Deze persoon zal een duidelijke instructie (handboek) ontvangen waarin de richtlijnen staan omschreven. Daarnaast zullen expliciete onderdelen met elkaar worden doorgenomen
Toestemmings- & geheimhoudingsformulier samenwerkende partij
Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt
Indien van toepassing: Samenstelling verwerkingsregister
Als men data van een ander bedrijf verwerkt dan wordt er een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin wordt o.a. weergegeven waarom u deze data verwerkt, hoe en op welke manier de beveiliging is geregeld, geheimhouding en hoe om te gaan met een datalek. Daarnaast zijn hier de rechten en plichten van de verwerker en verwerkersverantwoordelijke in omschreven
Digitaal document verwerkingsregister
In dit digitaal document staat alles verwerkt m.b.t. hoe en welke data u verwerkt, bewaartermijn, de betrokkene, de ontvangers, is binnen of buiten de EU, bewaartermijn, beveiliging, aanpassingen etc. etc..
Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen
Met dit document geeft een externe samenwerkende partij toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens en daarnaast wordt er middels het geheimhoudingsdocument een afspraak gemaakt hoe er moet worden omgegaan met informatie van de onderneming die hij of zij verkrijgt

Diensten m.b.t. website/webshop en SEO

Domeinnaam .nl
Een eigen www.mijnbedrijf.nl naam
SEO scan van uw website (incl. rapport)
SEO scan is een scan om te zien of de website zoekmachine vriendelijk is en voldoet aan de eisen om goed vindbaar te zijn. Om de huidige status van uw website te beoordelen wordt er een scan uitgevoerd op de “zoekmachine vriendelijkheid”.
Teksten huidige website herschrijven (SEO)
Goede/unieke teksten zijn belangrijk voor een goede vindbaarheid. Wij herschrijven daarom al uw teksten met de juiste zoekwoorden
Integratie van de privacy bestandsdelen
Vanuit het gedeelte AVG worden er verschillende bestanden gemaakt die verwerkt dienen te worden op uw website
Integratie van Privacy Statement
Wij plaatsen het Privacy Statement op uw website inclusief alle verwijzingen
Inrichting toestemmingsmodule op uw formulieren
Alle formulieren dienen te voldoen aan de AVG richtlijnen. Wij passen deze voor u aan
Installeren van cookiebanner (WordPress)
De cookiebanner geeft de bezoeker de keuze cookies wel of niet te accepteren en biedt de bezoeker de mogelijkheid te kiezen in welke mate cookies geaccepteerd worden
Indien van toepassing: Integratie privacy bestandsdelen op uw webshop (Woocommerce)
Ook uw webshop vangt diverse data af. Hiervoor dient de webshop te worden aangepast zodat uw klant hierbij zelf de keuze kan maken welke data van hem/haar wordt bewaard
AVG keurmerk plaatsen op uw website
Als men is ingericht dan ontvangt u een AVG waarmerk waarmee u aangeeft dat u serieus omgaat met privacy gevoelige informatie. Wij plaatsen dit voor u op uw website
SSD webhosting
Wij maken gebruik van een SSD (Solid State Drive) voor zowel de opslag als de database van uw website. Door het gebruik van een SSD worden items op uw website zoals foto’s, video’s en tekst sneller geladen
E-mailadressen
Indien gewenst stellen wij een onbeperkt aantal e-mailadressen voor u in
Uniek website ontwerp
In samenspraak met u maken wij een uniek ontwerp voor uw website
Zelf aanpaspaar met persoonlijke login
Indien gewenst kunt u zelf aanpassingen aan uw website verrichten
Onbeperkt aanpassingen laten verrichten door klantenservice
Aanpassingen aan uw website kunt u ook door onze klantenservice laten verrichten
10 pagina’s (SEO geoptimaliseerd)
Betreft het aantal pagina’s op uw website die wij conform de geldende SEO regels voor u inrichten voor een betere online vindbaarheid
Geschikt voor alle apparaten
Voor een perfecte online beleving wordt uw website aangepast zodat deze op alle schermformaten goed te lezen is
SSL Certificaat (https)
SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden
Beveiligings- & technische updates
Wij verzorgen alle beveiligings- & technische updates zodat uw website maximaal up-2-date blijft
Integratie van Google Analytics
Installatie van Google Analytics zodat u op de hoogte blijft van uw vindbaarheid
Integratie van Facebook Pixel
De Facebook Pixel is een stukje code die u overal op uw website kunt plaatsen om meer te weten te komen over uw bezoekers en hun gedrag op uw website
Webshop (Woocommerce) installatie
Installatie van Woocommerce webshop plugin voor WordPress
Integratie van Mollie betaaldiensten
Installatie van Mollie betaaldiensten zoals iDEAL.

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
  0
  Overzicht
  Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina