Skip to main content

Privacy

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR = General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de EU een strengere privacywet van toepassing. De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die bedrijfs- en persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Eén verordening in de hele Europese Unie die de regels voor verwerking van de persoonsgegevens door particuliere bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen en organisaties in de hele Europese Unie standaardiseert. Uiteraard onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. Het doel is niet alleen om bescherming van de gegevens te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen Europa te waarborgen. De Verordening bestaat uit 99 artikelen en 173 overwegingen bij deze artikelen. De artikelen geven de rechten en plichten weer, de overwegingen geven nadere duiding en uitleg over de artikelen.
Activiteiten vallen nu veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.
De AVG dwingt bedrijven, verenigingen, stichtingen en organisaties tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich als bedrijf aan de wet houdt en in de huidige digitale tijd sluit deze beter aan bij de daarbij gestelde eisen.

Waarmee kan Aitan u ondersteunen?

Gezien het feit dat Aitan al voor veel verenigingen, organisaties en bedrijven de AVG heeft ingericht, weten we wat ervoor nodig is om een goede basis samen te stellen. Te denken valt aan een stuk bewustwording, informatievoorziening, verantwoordingsplicht, inrichting gegevensbestanden, benoeming functionaris gegevensbescherming, registratiemethodieken voor datalekken en externe verwerkersovereenkomsten.
Interesse? Selecteer dan snel uw pakket en we gaan meteen aan de slag voor u.

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
    0
    Overzicht
    Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina