Skip to main content

Ontwerpbesluit gedragscode Slim Netbeheer

Netbeheer Nederland heeft een gedragscode opgesteld, de gedragscode Slim Netbeheer. Netbeheerders kunnen zich hierbij aansluiten. De gedragscode gaat over het verwerken van persoonsgegevens (meetgegevens) voor de wettelijke taak van netbeheerders. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om deze gedragscode goed te keuren. Bent u belanghebbende? Dan kunt u een zienswijze indienen. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Bel mij terug!

Bel mij terug
0
    0
    Overzicht
    Geen abonnement geselecteerdTerug naar pagina